Leveregler til forebyggelse af krænkelser i Hillerød Svømmeklub

  1. Vi snakker altid pænt om og til hinanden og kommenterer ikke hinandens kroppe
  2. Det er tilladt at sige fra, hvis man føler ens grænset bliver overskredet
  3. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen eller ledelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen/ledelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt
  4. Der bliver indhentet børneattest på alle trænere/instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. "Lov om indhentelse af børneattester"
  5. På ture med overnatning med børn under 15 år deltager min. to voksne og det tilstræbes at være en af hvert køn
  6. Digital kommunikation mellem ansatte og medlemmer foregår altid i en professionel tone og via klubbens officielle kanaler
  7. Trænere holder ikke møder eller indgår i anden interaktion alene med et enkelt barn under 15 år i lukkede rum
  8. Ansatte inviterer ikke medlemmer under 18 år hjem i privat bolig uden bestyrelsens/ledelsens godkendelse
  9. Hvis instruktører er i tvivl om, hvordan de undgår at overskride børns grænser i forbindelse med nødvendige berøringer, som kan være en naturlig del af svømmeundervisning, kan de rette henvendelse til deres nærmeste leder for at få dette uddybet
  10. Det er ikke acceptabelt at trænere indgår i intime forhold med svømmere - uanset alder. Det er trænerens ansvar, at dette bliver overholdt, og at de kontakter bestyrelsen eller ledelsen, såfremt en svømmer kan misforstå deres indbyrdes relation. Formålet med dette er at misforståelser forhåbentlig kan undgås, og at ledelsen og/eller bestyrelsen kan rådgive pågældende træner omkring hensynsmæssig adfærd i situationen

 

Vores sponsorer